ชื่อ - นามสกุล :นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ 10 บ้านศรีสะอาด ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
Telephone :0818738991
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา