ชื่อ - นามสกุล :นายถิรเดช จันดา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :บ้านศรีสะอาด หมู่ 10 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :