หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : แจกเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ ในสภาวะการณ์ป้องกันโรคระบาดติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19)
โดย : admin
อ่าน : 387
พุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เป็นประธานในการมอบทุน โดย “กสศ. มอบหมายให้ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ แจกเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ ในสภาวะการณ์ป้องกันโรคระบาดติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 COVID-19” คนละ 600 บาท ทั้งหมด  53 คน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพระหว่างปิดภาคเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ