[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ :: สพป.อุดรธานี เขต 4 :: ระดับที่เปิดสอน ::->อนุบาล - ประถมศึกษา<-::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

แผนผังหน่วยงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
Click ดูประวัติ
นางจีรวรรณ ประกอบกิจ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวบัวไล เรียงพรม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรัชยา จันทะวงศ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเพลินพิศ ดวงเพชร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรัติยา ผลธุระ
ครู
Click ดูประวัติ
นางยุพาภรณ์ เยาวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นายปิตุพร ชาวเมืองน้อย
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
สิบเอกศุภวัฒน์ นามมี
ครู
Click ดูประวัติ
นางอชิรญาณ์ สัตย์ซื่อ
ครู
Click ดูประวัติ
นายถิรเดช จันดา
ครู
Click ดูประวัติ
นายลิขิต จันดา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชนัสภ์นันท์ คันธะชัย
ครู
Click ดูประวัติ
นายวีระยุทธ สุภิพัฒโมลี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิภาพร ฤทธิศร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7 : หัวหน้ากลุ่มงาน
9 : ฝ่ายบริหารงานธุรการโรงเรียน