ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิภาพร ฤทธิศร
ตำแหน่ง :ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :296 หมู่ 10 บ้านศรีสะอาด ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลนักเรียนพิเศษ
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลนักเรียนพิเศษ