ชื่อ - นามสกุล :นายโสภณ พรหมพลจร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :296 หมู่ 10 บ้านศรีสะอาด ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา